ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรดูอะไร??

ก่อนซื้อหุ้น ตัวต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก ปริศนาคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ว่าตอบยากมาก 

เพราะคำถามนั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ จึงเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นจะต้องพิจารณาอะไรบ้าง เหตุมหภาค บริษัทได้รับผลพวงต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิเคราะห์จาก PESTEL Model ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ,โครงสร้างสังคม,เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และก็ข้อบังคับ ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด รวมทั้งอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งมากแค่ไหน แนะนำให้พินิจจาก 5 Forces Model เป็นต้นว่า ต้นเหตุจากลูกค้า,ต้นสายปลายเหตุจากคู่ค้า สาเหตุจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง,เหตุจากผู้เล่นรายใหม่ และก็สาเหตุจากผลิตภัณฑ์ชดเชย เบื้องต้นบริษัทเชิงคุณภาพ บริษัททำธุรกิจอะไร และก็มีองค์ประกอบกิจการค้าเป็นยังไงบ้าง ชี้แนะให้ใคร่ครวญจาก Business Model Canvas ดังเช่นว่า คุณประโยชน์ของบริษัท,ความเกี่ยวข้องกับลูกค้า,หนทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก พาร์ทเนอร์หลัก,ทรัพยากรหลัก,ส่วนประกอบรายได้ และก็องค์ประกอบทุน รวมถึงอีกต้นสายปลายเหตุที่สำคัญมากหมายถึงการเสี่ยงของกิจการค้า รากฐานบริษัทเชิงจำนวน บริษัทมีงบการเงินยังไง รวมทั้งงบการเงินมีคุณภาพเยอะแค่ไหน ชี้แนะให้พินิจทุกงบการเงิน อย่างเช่น งบประมาณแสดงฐานะด้านการเงิน ,งบประมาณผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบประมาณกระแสการเงินสด งบประมาณแสดงความเคลื่อนไหวส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง ข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ประธาน แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวโยง สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลยหมายถึงผู้ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ประธาน ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรจะค้นหาเรื่องราวโกง หรือช่องทางที่จะโกงของแต่ละคนอย่างระมัดระวัง ช่องทางเติบโต ธุรกิจที่ดีควรจะมีคุณภาพดีแล้ว ธุรกิจการค้าที่ดีก็ต้องมีการเจริญเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์จังหวะการเจริญเติบโตของรายได้ กำไรทั้งสิ้น รวมทั้งโบนัสของบริษัท ผ่านประเด็นต่างๆค่ารากฐานของกิจการค้า บริษัทจะต้องมีค่าเท่าไร นักลงทุนจำต้องพิจารณาถึงเหตุที่จะประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการประมาณมูลค่าอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับธุรกิจการค้า กลอุบายการลงทุน ก่อนที่จะจำหน่ายหุ้นทุกคราว นักลงทุนจะต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อใดจะซื้อ เมื่อใดจะถือ รวมทั้งเมื่อไรจะขาย การวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าจะมีผลให้การลงทุนมีคุณภาพ การจัดพอร์ตฟอลิโอ นอกเหนือจากการที่จะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังจำเป็นต้องทราบอีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในจำนวนเยอะแค่ไหนของพอร์ต การจัดสรรการเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ 10 จิตวิทยาการลงทุน สำหรับในการลงทุนทุกคราว นักลงทุนจะต้องรู้จักตัวเอง และก็จำต้องรู้จักคนอื่นๆเพราะ แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสภาพการณ์ความรู้สึกแบบไหน อคติหรือข้อผิดพลาดใดกำลังเกาะซาบซึ้งใจของแต่ละคนอยู่ พวกเราจะต้องก้าวผ่านอคติในใจพวกเราเอง และก็พวกเราจึงควรใช้อคติที่อยู่ในใจคนอื่นๆให้มีประโยชน์ ทั้งผองนี่หมายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องพินิจพิเคราะห์ก่อนซื้อหุ้น ตัว

Author: Elmer Hayes